תומר פוקס שיווק באינטרנט

פוקס מדיה

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

ע״י שימוש באתר, את/ה מסכימ/ה לכל הסעיפים בעמוד זה, ואת/ה מאשר/ת כי כולם ברורים ומובנים לך. נא לא להשתמש באתר, אם לא קראת או הבנת חלק מהסעיפים או את כולם בעמוד זה. לשאלות, בירורים והסברים, ניתן לפנות אלינו: [email protected] באימייל.

אם אתה נרשם לאתר באמצעות חשבון הפייסבוק שלך או המייל, אנו עשויים לאסוף מידע נוסף כאשר אתה משתמש בכל השירותים הזמינים באתר. לדוגמה, אנו עשויים לתעד את התדירות והיקף השימוש שלך באתר, את דפי האינטרנט שבם אתה מבקר, וכדומה. כאשר אתה נרשם לאחד השירותים באתר, לדוגמא ״שירות קבלת דו״ח SEO בחינם ישירות לאימייל״ אז אתה מסכים לקבל מאיתנו, fooks.co.il וכיוצא מזה, כל כתובת האימיילים תחת הדומיין הזה – אימיילים עם תוכן פרסומי או שיווקי, לרבות אימיילים הקשורים לשירות הספציפי שנרשמת אליו, בין אם זה באתר הזה Fooks.co.il או בפייסבוק, או במקום אחר.

ניתן להסיר את עצמך מקבלת אימיילים בקלות, באמצעות קישור Unsubscribe או ״הסר מרשימת תפוצה״ אשר ממוקם בתחתית כל אימייל שמגיע מאיתנו.

בעת שתשתמש באתר, עשוי האיגוד לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, האיגוד רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

היכן נשמר המידע?

המידע שהאיגוד אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לאיגוד – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי האיגוד על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש האיגוד למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לאיגוד לפעול כאמור

מה אנחנו עושים עם הפרטים האישיים שלכם?

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך למטרות הבאות בלבד:

• כדי לאפשר לך להשתמש באתר ולספק לך את השירותים באתר;

• לשפר ולהתאים אישית את החוויה שלך, כמו גם את הניסיון של משתמשים אחרים באתר;

• לפתח שירותים חדשים באתר;

• על מנת לספק לך תמיכה ותלונות ידית;

• לשלוח לך עדכונים, הודעות והודעות;

• כדי לספק לך מידע הקשור לאתר;

• לספק לך עם שיווק נוסף וחומר פרסומים, בכפוף לאינדיקציתך מראש על הסכמה, באתר. בכל מקרה, אנחנו לא ביודעין לשתף פרטים האישיים שלך עם מפרסמים, ללא ההסכמה המפורשת שלך;

• לביצוע סקרים ושאלונים;

לשלוח לך דו״ח SEO או מידע.

• לפרסם את התוכן שלך באתר וכדי להקל על תקשורת בינך לבין האתר, ועם משתמשים אחרים;

• על מנת לאכוף את תנאי השימוש;

• ליצירת קשר איתך וככאשר אנחנו מאמינים שזה יהיה צורך בכך;

• עמיד בכל חוק ולסייע לסוכנויות אכיפת חוק בכל חוק, כאשר יש לנו אמונה בתום לב ששיתוף הפעולה עם רשויות אכיפת החוק הוא שבדין או עומד בסטנדרטים המשפטיים החלימו;

• למניעת הונאה, מעילה, הפרה, גניבת זהות ופעילות בלתי חוקית אחרת, ושימוש לרעה באתר;

• לנקוט בכל פעולה בכל מקרה של סכסוך, או הליך משפטי מכל סוג בינך לבין האתר, או בינך לבין משתמשים אחרים או צדדי שלישיים ביחס ל, או ביחס לאתר;

כיצד אנו משתמשים במידע צבורי?

אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר שנאסף באתר. אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להשתמש במידע זה בכל דרך, כוללים פרסום, הפצה, שידור או אחר מתקשרים או הופך אותו זמין דרך האתר, למשתמשים באתר, לספקים, שותפיו של אתר ולכל שלישיים אחרים מסיבה.

אנו עשויים גם להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר לתפעול האתר כראוי, כדי לשפר את האיכות של האתר, על מנת לשפר את החוויה שלך, כדי ליצור שירותים חדשים ותכונות, כוללים שירותים מותאמים אישית, לשנות או לבטל תוכן או שירות קיים, או למטרות פנימיות נוסף, מסחריות וסטטיסטיות.

שיתוף מידע עם אחרים

אנחנו לא נמכור, נשכיר או נחכיר את המידע האישי שלך לצד שלישי לכל אחת ממטרות השיווק שלהם.

אנו עשויים לחלוק מידע אישי עם אחרים בכל אחד מהמקרים הבאים, או הכפופים להסכמה המפורשת שלך:

• בעת שימוש באתר, או בעת שתיקח חלק בכל פעילות הקשורה לתוכן. במקרים אלה, נחלוק את המידע שלך ככל שנדרש כדי להקל על השימוש באתר שלך;

• אם לדעתנו הסברנו שהפרתם תנאי שימוש של האתר, או התעללות ההרשאות שלך להשתמש באתר, או בצעתי כל מעשה או מחדל שלדעתנו הסברנו שמפר כל חוק, כללים, או בתקנות. אנו עשויים לחלוק את המידע שלך במקרים אלה, עם רשויות אכיפת החוק והרשויות המוסמכות האחרות ועם צד שלישי כלשהו, ​​כפי שנדרש כדי להתמודד עם כל תוצאה של מעשי העוולה שלך;

• אם אנו נדרשים, או סבירים להאמין כי אנו נדרשים על פי החוק לשתף או לחשוף את המידע שלך;

• בכל מקרה של מחלוקת, או הליך משפטי מכל סוג בינך ובינינו, או בינך לבין משתמשים אחרים או לכל צד שלישי, בגין, או ביחס לאתר;

• כדי להפעיל ולפתח את האתר והשירותים שלנו, כולל לעיבוד תשלומים ולשלוח הודעות;

• בכל מקרה אנו סבורים ששיתוף המידע שלך הוא הכרחי כדי למנוע ניזק גופני קרוב או ניזק לרכוש;

• אם תארגנו את פעילות האתר במסגרת אחרת, או במבנה או ישות משפטי אחר, או אם אנחנו נרכשנו על ידי, או מוזגנו לתוך או עם גוף אחר, ובלבד, שהגופים האלה מסכימים להיות מוקפים ההוראות מדיניות זו, בשינויים סבירים הנדרשים להילקח בחשבון;

• אנו יכולים גם לשתף את מידע זיהוי האישי שלנו עם הקבלנים או עם חברות או ארגונים הקשורים או מזוהים עימנו, כגון חברות בת, אחות חברות וחברות אם, ושותפים אחרים, עם ההוראה המפורשת כי השימוש במידע זה חייב לעמוד למדיניות זו.

אינטגרציה עם רשתות חברתיות

האתר הוא שירות תועלת ציבורית ואתה יכול להשתמש זה בשיתוף עם רשתות חברתיות כמו פייסבוק, טוויטר ו-Google +. אם אתה משתמש באתר בצורה זו או אם אתה משתמש בכל אחת מתכונות הרשתות החברתיות הזמינות באתר, ולאחר מכן תוכן קשור לשימוש באתר שלך יועבר לחשבון ומשותף באמצעות הרשת החברתי שלך. לדוגמה, כאשר אתה לוחץ על "כמו" בעמוד של אמן באתר, הפייסבוק שלך הקיר יפורסם בתגובה לכך.

השימוש של כל רשת החברתית של המידע זמין על ידי האתר כפוף למדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ושנשלט על ידי הרשת החברתית, ולא במדיניות זו או באתר האינטרנט.

בחירה

במקרים מסוימים, כאשר אנו מבקשים הפרטים האישיים שלכם, אנו מספקים לך עם opt-out של הזדמנות שיש בו שימוש למטרות מסוימות.

לדוגמה, אם אתה לא מעוניין לקבל את עלון החדשות שלנו, אתה יכול לבחור שלא לקבל אותה בהתאם להוראות הכלולות בחלק התחתון של כל עלון דוא"ל.

אם אתה נרשם באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכתובת אתר האינטרנט שלך לאחד מהשירותים באתר, לדוגמא ״שירות קבלת דו״ח SEO חינם ישירות למייל״ אז אנו נשלח את הדו״ח כאשר יהיה מוכן ישירות לדואר האלקטרוני שלך.

גישה ושליטה במידע האישי שלך

אם אתה מוצא כי המידע בחשבונך הוא לא מדויק, מלא או מעודכן, אז אתה חייב לעשות את כל שינויים הדרושים כדי לתקן אותה. אנא זכור שמידע שקרי, שגוי או לא מעודכן עלול למנוע ממך הרישום באתר ולפגוע ביכולת שלנו לספק לך שירותים זמינים באמצעות האתר.

מחיקת החשבון שלך

בכל עת, תוכל לבקש למחוק את החשבון שלך באתר. ברגע שנשלים עיבוד הבקשה שלך, כל המידע שספקת לנו במהלך רישום, לרבות פרטי זיהוי אישי שספקתם, יוסר מהשרתים שלנו.

שמירת נתונים

אנו עשויים למחוק מידע אישי המזהה שלך מהמערכות שלנו ברגע שאנחנו רואים שזה כבר לא נחוץ לצרכימים העסקיים שלנו סבירים.

העברת המידע מחוץ לטריטוריה שלך

האתר, מעצם טבעו כשירות באינטרנט, יכול לאחסן ולעבד מידע באתרים שונים ברחבי הגלובוס. אם אתה תושב בתחום שיפוט, שבו העברה של המידע האישי שלך לשיפוט אחר דורשת את הסכמתך, ואז אתה מספק לנו מפורש וההסכמה חד משמעית להעברה כזו שלך.

עוגיות

אנו עשויים להשתמש בקבצי Cookie באתר. עוגיות הן מנות של מידע שנשלחו על ידי השרתים של האתר לדפדפן האינטרנט שלך ולאחר מכן נשלח אליו מהדפדפן בכל פעם שניגש לשרתים של האתר.

העוגיות עשויות להכיל מגוון רחב של מידע, כגון תוכן של שאילתות חיפוש, הדפים של האתר שבם בקרו, משכי הפעלה וכתובות IP.

השירות עשוי להשתמש בעוגיות למטרות שונות, כגון לחסוך לך את הצורך להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה בכל פעם שתיכנס ל- באתר, כדי להקל על השימוש בשירותים באתר (כגון "קניות עגלה "תכונה), לאיסוף מידע סטטיסטי לגבי השימוש באתר, כדי להתאים אישית את שירותיו של האתר להעדפותיך אישיות ולצרכי אבטחת מידע.

חלק מהעוגיות ייפקעו כאשר ייתכן שהפגישה מסתיימת ותסגור את הדפדפן. עוגיות אחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח של המחשב שלך. אם ברצונך לחסום קובצי Cookie של אתר האינטרנט, אז אנא השתמש בכפתור העזרה בדפדפן שלך ובצע את ההוראות הדרושות. עם זאת, צריך לזכור שהשבתת עוגיות עלולות לסבך או אפילו למנוע את השימוש שלך באתר, או תכונות מסוימות ממנו.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

האיגוד נעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out"):

  • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן. למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן.
  • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק, לחץ כאן. למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחץ כאן.

זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

מסעות פרסום

אנו רשאים להתיר, לשדל או חוזה חברות מסוימות אחרות לנהל מסעות פרסום באתר. את הפרסומות שאתם רואים בעת גישה לאתר מופנות מהשרתים של חברות הפרסום הללו.

חלק מהמפרסמים עשויים להשתמש בעוגיות על המחשב שלך. העוגיות מאפשרות להם לאסוף מידע על שירותים שבם בקרו, פרסומות המתפרסמות באתרים אלה ואת הפרסומים שבם צפו. באופן זה מפרסמים מנסים להתאים פרסומות להעדפותיך ולמטרות העסקיות שלהם.

השימוש של הפרסומאים של עוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו. אם ברצונך ללמוד את מדיניות הפרטיות של מפרסמים אלה אתה צריך לבקר את שירותיהם, או לפנות אליהם ישירות.

אבטחת מידע

אנו מיישמים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע האישי שלך, כדי למזער את הסיכונים של גניבה, ניזק, אובדן המידע, או גישה או שימוש במידע בלתי מורשה. בין אלה הן שיטות מיוחדות שנועדו להגן על פרטי כרטיס האשראי שלך להגיש לחיוב.

עם זאת, צעדים אלה אינם מסוגלים לספק ביטחון מוחלט. לכן, למרות שאנו עושים מאמצים כדי להגן על הפרטיות שלך, אנחנו לא יכולים להבטיח ולך לא סביר יכול לצפות שהאתר ובמאגרי המידע של האתר יהיו חסין מפני מעשים שלא ייעשה, תקלות, interceptions או גישה בלתי חוקי, או סוגים אחרים של התעללות ושימוש לרעה, או ש התקשורת האישית שלך באתר או באמצעותו תישאר לגמרי פרטית.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים מהעת לעת לשנות את התנאים של מדיניות זו. שינויים משמעותיים ייכנסו לתוקף 30 ימים לאחר שפרסמנו הודעה ראשונית בעמוד הבית של אתר האינטרנט או בדפי אינטרנט רלוונטיים אחרים באתר, ביחס לשינויים כאלה. שינויים אחרים ייכנסו לתוקף 7 ימים לאחר הפרסום הראשוני שלהם באתר, אלא אם כן לתקן את התנאים לעמידים בדרישות חוק. במקרים כאלה התיקונים ייכנסו לתוקף מייד עם פרסומם הראשוני, או כפי שנדרש.

אתה מסכים להיות מוקף בכל אחד מהשינויים שנעשו בתנאים של מדיניות זו. המשך השימוש באתר יציין הקבלה של התנאים המתוקנים. אם אינך מסכים עם כל התנאים המתוקנים, עליך להימנע מכל שימוש נוסף באתר.

צור קשר

אתה יכול לשלוח לנו בקשות, תגובות, שאלות ותלונות, באמצעות 'צור קשר' צורת http://www.karaoke4free.com/eng/contact באתר, או על ידי פנייה אלינו director [at]  karaoke4free.com

A. Introduction
1. The privacy of our website visitors is very important to us, and we are
committed to safeguarding it. This policy explains what we do with your
personal information.
2. Consenting to our use of cookies in accordance with the terms of this policy
when you first visit our website permits us to use cookies every time you visit
our website.
B. Credit
1. This document was created using a template from SEQ Legal
(seqlegal.com) and modified by vpnMentor (www.vpnmentor.com)
C. How we collect your personal data
The following types of personal information may be collected, stored, and used:
1. Information about your computer including your IP address, geographical
location, browser type and version, and operating system
2. Information about your visits to and use of this website including the
referral source, length of visit, page views, and website navigation paths.
3. Information that you enter when you register with our website, such as
your email website.
4. Information that you enter when you create a profile on our website. For
example, your name, profile pictures, gender, birthday, relationship
status, interests and hobbies, educational details, and employment
details.
5. Information that you enter in order to set up subscription to our emails
and/or newsletters.
6. Information that is generated while using our website, including when,
how often, and under what circumstances you use it.
7. Information relating to anything you purchase, services you use, or
transaction you make through our website, which includes your name,
address, telephone number, email address, and credit card details.
8. Information that you post to our website with the intention of publishing
it on the internet.
9. Any other personal information you send to us.
D. Using Personal Information
Personal information submitted to us through our website will be used for the
purposes specified in this policy or on the relevant pages of the website. We may
use your personal information for the following:
1. Administering our website and business
2. Personalizing our website for you
3. Enabling your use of the services available on our website
4. Sending you goods purchased through our website
5. Supplying services purchased through our website
6. Sending statements, invoices, and payment reminders to you, and
collecting payments from you.
7. Sending you on-marketing commercial communications
8. Sending you email notifications you have specifically requested.
9. Sending you our email newsletter if you signed up for it (you can
unsubscribe at any time).
10.Sending you marketing communications relating to our business or the
businesses of third parties which we think may be of interest to you.
11. Providing third parties with statistical information about our users.
12. Dealing with inquiries and complaints made by or about you relating to
our website
13.Keeping our website secure and prevent fraud.
14.Verifying compliance with the terms and conditions governing the use of
our website.
15. Other uses.
If you submit personal information for publication on our website, we will publish
and otherwise use that information in accordance with the license you grant us.
Your privacy settings can be used to limit the publication of your information on our
website and can be adjusted using privacy controls on the website.
We will not, without your expressed consent, supply your personal information to
any third party for their or any other third party’s direct marketing.
E. Disclosing personal information
We may disclose your personal information to any of our employees, officers,
insurers, professional advisers, agents, suppliers, or subcontractors as reasonably
necessary for the purposes set out in this policy.
We may disclose your personal information to any member of our group of
companies (this means our subsidiaries, our ultimate holding company and all its
subsidiaries) as reasonably necessary for the purposes set out in this policy.
We may disclose your personal information:
1. to the extent that we are required to do so by law;
2. in connection with any ongoing or prospective legal proceedings;
3. in order to establish, exercise, or defend our legal rights (including providing
information to others for the purposes of fraud prevention and reducing
credit risk);
4. to the purchaser (or prospective purchaser) of any business or asset that we
are (or are contemplating) selling; and
5. to any person who we reasonably believe may apply to a court or other
competent authority for disclosure of that personal information where, in our
reasonable opinion, such court or authority would be reasonably likely to
order disclosure of that personal information.
Except as provided in this policy, we will not provide your personal information to
third parties.
F. International data transfers
1. Information that we collect may be stored, processed in, and transferred
between any of the countries in which we operate in order to enable us to
use the information in accordance with this policy.
2. Information that we collect may be transferred to the following countries
which do not have data protection laws equivalent to those in force in the
European Economic Area: the United States of America, Russia, Japan,
China, and India.
3. Personal information that you publish on our website or submit for
publication on our website may be available, via the internet, around the
world. We cannot prevent the use or misuse of such information by others.
4. You expressly agree to the transfers of personal information described in
this Section F.
G. Retaining personal information
1. This Section G sets out our data retention policies and procedure, which are
designed to help ensure that we comply with our legal obligations regarding
the retention and deletion of personal information.
2. Personal information that we process for any purpose or purposes shall not
be kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes.
3. Without prejudice to article G-2, we will usually delete personal data falling
within the categories set out below at the date/time set out below:
a. personal data type will be deleted {ENTER DATE/TIME}; and
b. {ENTER ADDITIONAL DATES/TIMES}.
4. Notwithstanding the other provisions of this Section G, we will retain
documents (including electronic documents) containing personal data:
a. to the extent that we are required to do so by law;
b. if we believe that the documents may be relevant to any ongoing or
prospective legal proceedings; and
c. in order to establish, exercise, or defend our legal rights (including
providing information to others for the purposes of fraud prevention
and reducing credit risk).
H. Security of your personal information
1. We will take reasonable technical and organizational precautions to prevent
the loss, misuse, or alteration of your personal information.
2. We will store all the personal information you provide on our secure
(password- and firewall-protected) servers.
3. All electronic financial transactions entered into through our website will be
protected by encryption technology.
4. You acknowledge that the transmission of information over the internet is
inherently insecure, and we cannot guarantee the security of data sent over
the internet.
5. You are responsible for keeping the password you use for accessing our
website confidential; we will not ask you for your password (except when
you log in to our website).
I. Amendments
We may update this policy from time to time by publishing a new version on our
website. You should check this page occasionally to ensure you understand any
changes to this policy. We may notify you of changes to this policy by email or
through the private messaging system on our website.
J. Your rights
You may instruct us to provide you with any personal information we hold about
you; provision of such information will be subject to the following:
1. the payment of a fee {ENTER FEE IF RELEVANT}; and
2. the supply of appropriate evidence of your identity ({ADJUST TEXT TO
REFLECT YOUR POLICY for this purpose, we will usually accept a photocopy
of your passport certified by a notary plus an original copy of a utility bill
showing your current address}).
We may withhold personal information that you request to the extent permitted by
law.
You may instruct us at any time not to process your personal information for
marketing purposes.
In practice, you will usually either expressly agree in advance to our use of your
personal information for marketing purposes, or we will provide you with an
opportunity to opt out of the use of your personal information for marketing
purposes.
K. Third party websites
Our website includes hyperlinks to, and details of, third party websites. We have no
control over, and are not responsible for, the privacy policies and practices of third
parties.
L. Updating information
Please let us know if the personal information that we hold about you needs to be
corrected or updated.
M. Cookies
Our website uses cookies. A cookie is a file containing an identifier (a string of
letters and numbers) that is sent by a web server to a web browser and is stored
by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser
requests a page from the server. Cookies may be either “persistent” cookies or
“session” cookies: a persistent cookie will be stored by a web browser and will
remain valid until its set expiry date, unless deleted by the user before the expiry
date; a session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session,
when the web browser is closed. Cookies do not typically contain any information
that personally identifies a user, but personal information that we store about you
may be linked to the information stored in and obtained from cookies. {SELECT
ACCURATE PHRASING We use only session cookies / only persistent cookies / both
session and persistent cookies on our website.}
1. The names of the cookies that we use on our website, and the purposes for
which they are used, are set out below:
a. we use Google Analytics and Adwords on our website to recognize a
computer when a user {INCLUDE ALL USES THAT COOKIES ARE USED
FOR ON YOUR SITE visits the website / track users as they navigate the
website / enable the use of a shopping cart on the website / improve the
website’s usability / analyze the use of the website / administer the
website / prevent fraud and improve the security of the website /
personalize the website for each user / target advertisements which may
be of particular interest to specific users / describe purpose(s)};
2. Most browsers allow you to refuse to accept cookies—for example:
a. in Internet Explorer (version 10) you can block cookies using the
cookie handling override settings available by clicking “Tools,”
“Internet Options,” “Privacy,” and then “Advanced”;
b. in Firefox (version 24) you can block all cookies by clicking “Tools,”
“Options,” “Privacy,” selecting “Use custom settings for history” from
the drop-down menu, and unticking “Accept cookies from sites”; and
c. in Chrome (version 29), you can block all cookies by accessing the
“Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show
advanced settings,” and “Content settings,” and then selecting “Block
sites from setting any data” under the “Cookies” heading.
Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of many
websites. If you block cookies, you will not be able to use all the features on our
website.
3. You can delete cookies already stored on your computer—for example:
a. in Internet Explorer (version 10), you must manually delete cookie
files (you can find instructions for doing so
at http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b. in Firefox (version 24), you can delete cookies by clicking “Tools,”
“Options,” and “Privacy”, then selecting “Use custom settings for
history”, clicking “Show Cookies,” and then clicking “Remove All
Cookies”; and
c. in Chrome (version 29), you can delete all cookies by accessing the
“Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show
advanced settings,” and “Clear browsing data,” and then selecting
“Delete cookies and other site and plug-in data” before clicking “Clear
browsing data.”
4. Deleting cookies will have a negative impact on the usability of many
websites.

בוא נדבר על

הפרויקט שלך

[email protected] | 053-524-0892